{

Výchovný poradce
Školní metodik prevence

Vítejte na stránkách studijních oborů pro učitele!

  • Závěrečné zkoušky

    Termín závěrečných zkoušek je 8.dubna 2019.

    Závěrečné práce doručit do 1. dubna na katedru psychologie: 1x el. podoba, 1x písemná verze (po ZK bude vrácena).

    Další termíny jsou plánovány na červen a září 2019.

  • Rozvrhy hodin
    Nepřehlédněte nové rozvrhy hodin na letní semestr 2018/2019.