{

Výchovný poradce
Školní metodik prevence

Vítejte na stránkách studijních oborů pro učitele!

 • Informace pro 1. ročník

  Výuka 22.6. probíhá dle rozvrhu! Těšíme se na setkání.

 • Informace pro 2. ročník

  Portfolia jsou zkontrolována – vše v pořádku.

  Osvědčení budou zasílána kolem 20. 6.

 • Informace pro 2. ročník VP

  14. dubna požádali studenti 2. ročníku „studia pro VP“ vedení fakulty a katedry o atypické ukončení studia, vzhledem k nouzovému stavu v ČR. Po projednání s vedením fakulty této žádosti vedení katedry vyhovělo.

  Studium budu ukončovat zejména na podkladě hodnocení portfolia. V ojedinělých případech, kdy byly ze strany vedoucí práce k zaslanému portfoliu výraznější výhrady, projednáme možnosti úprav. Pokud někdo dosud portfolio neodevzdal, prosím o jeho zaslání na mou mailovou adresu.

  S pozdravem L. Valentová

 • Výuka v dubnu

  Vážené výchovné poradkyně a poradci, věřím, že jste zdravé a máte až příliš práce.

  Výuka přes media není snadná, ale jistě zvládáte. Přemýšlím, jak ukončit 1. a 2. ročník.

  Jsem optimistická a doufám, že v červnu bude výuka pokračovat, ale kdo ví. Pokud potřebujete nějaké informace ohledně tvorby závěrečné práce nebo jste zatím nekontaktovaly nebo nenašly vedoucího závěrečné práce, napište mi. ( týká se 2. ročníku)

  Podívejte se občas na vpsmp - využijte materiály ke stažení.

  Snad získám i další a doplním. S pozdravem L. Valentová