Tématické okruhy k závěrečným zkouškám

 • Výchovný poradce

  Tematické okruhy k závěrečné zkoušce - vzdělávací program pro učitele VP

  Číst dále »

 • Školní metodik prevence

  Tematické okruhy k závěrečné zkoušce - vzdělávací program pro metodiky prevence

  Číst dále »

Manuály stáží

 • Manuál stáže v PPP

  Manuál stáže v pedagogicko-psychologické poradně - Strukturace stáže

  Číst dále »

 • Manuál stáže školního metodika prevence

  Stáž v zařízení realizujícím programy primární prevence - strukturace stáže

  Číst dále »

Závěrečné práce

 • Návrhy témat závěrečných prací

  Rodina v pedagogicko-psychologickém poradenství ...
  Motivace žáků k učení ...
  Práce se školní třídou jako skupinou ...

  A další témata »

 • Návod na sepsání závěrečné práce

  Závěrečná práce je relativně rozsáhlým materiálem, ve kterém autor prezentuje nejen své zájmové zaměření, ale také způsob myšlení a uvažování, vhled do řešené problematiky a orientovanost v ní, vědomosti a znalosti, praktické zkušenosti a v neposlední řadě také své postoje.

  Pokračovat »