Studijní opory

  • Charakteristiky hlavních činností a vymezení kompetencí


    Zobrazit »

  • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

    Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D.

    Zobrazit »

  • Opora v právních předpisech

    PhDr. Ivana Slavíková
    Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských právních předpisech

    Zobrazit »

  • Psychopatologie

    PhDr. Josef Duplinský, CSc.
    Psychopatologie v dětství a dospívání

    Zobrazit »

  • Poradenský rozhovor

    Mgr. Lenka Nemcová
    Rozhovor s klientem v praxi výchovného poradenství

    Zobrazit »

  • Problémové chování dítěte ve škole

    PhDr. Pavla Presslerová
    Problémové chování dítěte ve škole

    Zobrazit »

  • Péče o žáky s problémovými projevy chování v svp


    Péče o žáky s problémovými projevy chování v svp

    Zobrazit »

  • Specifika chování u žáků z menšin

    PhDr. Zuzana HadjMussová
    Specifika chování u žáků z menšin

    Zobrazit »

  • Diagnostika pro výchovné poradce

    Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
    Diagnostika pro výchovné poradce

    Zobrazit »

  • Autodiagnostika

    doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
    Autodiagnostické postupy v oblasti učitelova pojetí úspěšného žáka

    Zobrazit »

  • Autismus

    Mgr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
    Žáci s poruchami autistického spektra v běžné škole

    Zobrazit »