Studijní opory

 • Charakteristiky hlavních činností a vymezení kompetencí


  Zobrazit »

 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D.

  Zobrazit »

 • Opora v právních předpisech

  PhDr. Ivana Slavíková
  Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských právních předpisech

  Zobrazit »

 • Psychopatologie

  PhDr. Josef Duplinský, CSc.
  Psychopatologie v dětství a dospívání

  Zobrazit »

 • Poradenský rozhovor

  Mgr. Lenka Nemcová
  Rozhovor s klientem v praxi výchovného poradenství

  Zobrazit »

 • Problémové chování dítěte ve škole

  PhDr. Pavla Presslerová
  Problémové chování dítěte ve škole

  Zobrazit »

 • Péče o žáky s problémovými projevy chování v svp


  Péče o žáky s problémovými projevy chování v svp

  Zobrazit »

 • Specifika chování u žáků z menšin

  PhDr. Zuzana HadjMussová
  Specifika chování u žáků z menšin

  Zobrazit »

 • Diagnostika pro výchovné poradce

  Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
  Diagnostika pro výchovné poradce

  Zobrazit »

 • Autodiagnostika

  doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
  Autodiagnostické postupy v oblasti učitelova pojetí úspěšného žáka

  Zobrazit »

 • Autismus

  Mgr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
  Žáci s poruchami autistického spektra v běžné škole

  Zobrazit »