Vzdělávací plán - Školní metodik prevence

Akreditace: Č.j.17114/2012-25-376

Vzdělávací program je rozdělen do 4 semestrů
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
Platba se uskutečňuje Ročně (2 semestry)
Dle potřeb škol i jednorázově (4 semestry)

Předměty 1.-2. semestr

Předmět Zápočet Zkouška
Poradenské služby ve škole. Etika práce  I. -
Poradenská teorie II
Sociální vlivy ve výchově
Děti se sociokulturním handicapem -
Rodina – škola, komunikacemezi R-Š
Variabilita psychického vývoje
Vybraná témata z psychopatologie
Sociálně psychologický pohled na třídu KZ
Poradenská diagnostika a intervence ZK
Stáž v poradenském zařízení ( SVP, PPP) Z
Sociální komunikace (3 denní blokové soustředění) Z  

Předměty 3.-4. semestr

Předmět Zápočet Zkouška
Primární prevence, modelové programy prevence I -
Primární prevence, modelové programy prevence II KZ
Metody intervenční práce se žáky I.,II. -
Žák v péči psychiatrie s dg. x (autismus aj.)  
Skupinové poradenství - práce se třídou Z
Rizikové děti a mládež, spolupráce s policií ČR
Poruchy chování I -
Šikana na škole a její řešení
Autodiagnostika v práci třídního učitele
Gender z pohledu ŠMP
Ohrožené děti /CAN/
Krizová intervence I, II. -
Vedení třídní skupiny s prvky zážitkového učení Z
Systém sociální péče, legislativa
Evaluace v práci metodika prevence
Stáž v poradenském zařízení II Z

Způsob ukončení

Splnění zápočtů a zkoušek do konce 4. semestru
Předměty závěrečných zkoušek Školní a poradenská psychologie
Podmínky odevzdání závěrečné práce stanoví garant programu, podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného pracoviště
Splnění závěrečných zkoušek 5-6. semestru/roka po ukončení vzdělávacího programu/

Účastníci celoživotního vzdělávání se řídí harmonogramem programu, který stanovuje garant studia.