Vzdělávací plán - Výchovný poradce

Akreditace: Č.j. 295802014

Vzdělávací program je rozdělen do 4 semestrů
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
Platba se uskutečňuje Ročně (2 semestry)
Dle potřeb škol i jednorázově (4 semestry)

Předměty 1.-2. semestr

Předmět Zápočet Zkouška
Poradenské služby ve škole. Etika práce  I.
Psychologie dítěte školního věku
Poradenská psychologie – poradenský proces Z
Psychologická dignostika, autodiagnostika I.,11. -
Rodina v poradenském procesu.
Poradenská intervence, vedení rozhovoru Z
Psychologie školní třídy KZ
Vybraná témata z psychopatologie Z
Krizová intervence I -
Krizová intervence II
Kurz sociální komunikace (3denní blokové soustředění) Z  
Stáž v PPP Z

Předměty 3.-4. semestr

Předmět Zápočet Zkouška
Právní rámec školních poradenských služeb -
Specifické poruchy učení (diagnostika, reedukace) I věku -
Specifické poruchy učení II KZ
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami -  
Zdravotně znevýhodněný žák ve škole Z
Kariérové poradenství I -
Kariérové poradenství II Z
Nadané děti, identifikace a možnosti rozvíjení I., II. -
Motivace ve škole, diagnostika a intervence I -
Motivace ve škole II KZ
Sociálně – psychologické problémy rodiny -
Integrace žáků z odlišného sociokulturního prostředí -
Gender a škola Z
Spolupráce VP s třídním učitelem, komunikace s rodiči -
Individuální stáž v poradenském zařízení Z

Podmínky splnění předmětů včetně možnosti opakování předmětu stanoví příslušný vyučující.

Způsob ukončení

Splnění zápočtů a zkoušek do konce 4. semestru
Předměty závěrečných zkoušek Školní a poradenská psychologie
Podmínky odevzdání závěrečné práce stanoví garant programu, podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného pracoviště
Splnění závěrečných zkoušek 5-6. semestru/roka po ukončení vzdělávacího programu/

Účastníci celoživotního vzdělávání se řídí harmonogramem programu, který stanovuje garant studia. Harmonogram je zveřejněn na internetových stránkách odborného pracoviště, které příslušný vzdělávací program garantuje.