Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 1. semestr 2014/15

Studijní program pro učitele metodiky prevence a výchovné poradce. Akreditace: č.j.: 17114/2012-25-376. Myslíkova 7, 1. patro, Praha 1. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:15 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
15.9. Administrativa, zápis
Koncepce studia školních poradců, etický kodex v práci VP,ŠMP
10:00-12:00 Dr. L. Valentová
13.10. Školní a poradenská psychologie (část 1)
Historie poradenských služeb ve školství, poradenská profese, poradenský proces
8:30-12:00 Dr. L. Valentová
Variabilita psychického vývoje (část 1) 12:40-16:15 Prof. M. Vágnerová
3.11. Variabilita psychického vývoje (část 2) 8:30-12:00 Prof. M. Vágnerová
Školní poradenství (část 2)
Stáže v PPP- informace
12:40-16:15 Dr. L. Valentová
1.12. Rodina v poradenském procesu (část 1.) 8:30-12:00 Mgr. M. Gorčíková
Školní úspěšnost žáka, motivace ve škole (část 1.) 12:40-16:15 Doc. I. Pavelková
5.1. Motivační problémy ve škole
Autodiagnostika v práci učitele část 2,3
8:30-16:00
přestávka
Doc.I.Pavelková Zápočet
26.1. až 28.1. Komunikativní dovednosti v práci školních poradců - blokové soustředění 9:00-18:30
8:30-16:00
Dr. V. Pavlas Martanová
Dr. H. Valentová
Zápočet

Poznámka 1

Poznámka 2