Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 2. semestr 2014/15

Studijní program pro učitele metodiky prevence a výchovné poradce. Akreditace: č.j.: 17114/2012-25-376. Myslíkova 7, 1. patro, Praha 1. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
2.3. Školní třída, diagnostika – část 1. 8:30-12:00 Dr. L. Valentová
Seminář ke stáži v PPP, (výchovného poradce)
Zadání ročníkové práce
12:40-16:00 Dr. L. Valentová Zápočet
13.4. Rodina v poradenském procesu II. 8:30-12:00 M. Gorčíková
Vedení rozhovoru: model A-B-C, mikrosituace
Neverbální komunikace (část 1.)
12:40-16:00 J. Duplinský
11.5. Komunikace mezi rodinou a školou 8:30-12:00 I. Smetáčková,
I. Viktorová
Vedení rozhovoru – aktivní naslouchání, část 2. 12:40-16:00 J. Duplinský
8.6. Seminář k dg. SORAD, vedení třídy TU 8:30-12:00 L. Valentová
Komunikační aktivity směřující k pochopení klienta
Zásahy poradce do rozhovoru, část 3.
12:40-16:00 J. Duplinský
14.9. Stereotypy v pedagogickém prostředí, genderové stereotypy 8:30-12:00 I.. Smetáčková
Vedení rozhovoru - portfolio (prezentace rozhovorů), zdravá komunikace 12:40-16:00 J. Duplinský

Poznámka 1

Diagnostika třídy podle SORADU, případně MCI – ročníková práce, písemné zpracování – zápočet; odevzdání červen

Poznámka 2

Cvičení v technikách vedení poradenských rozhovorů - podle pokynů lektora

Úkoly

Úkoly na letní semestr viz portfolio, odevzdání portfolia v říjnu 2015: CD + výtisk