Konzultace specializačního studia výchovných poradců - 2. ročník, 1. semestr 2014/15

Vzdělávací program pro učitele-metodiky prevence. Akreditace: č.j.: 17114/2012-25-376. Myslíkova 7, 1. patro, Praha 1. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:15 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
29.9. Ohrožené děti a mládež (část 1) 8:30-12:00 Dr. H. Valentová
Ohrožené děti a mládež (část 2) - Rizika zdravého vývoje v oblasti sexuality 12:40-16:15
27.10. Primární prevence v podmínkách školy 8:30-12:00 Dr. V. Pavlas Martanová
12:40-16:15
24.11. Problémové chování žáků ve škole - diagnostika, intervence 8:30-12:00 Dr. P. Presslerová
12:40-16:15
15.12. Minimální preventivní programy 8:30-12:00 Dr. V. Pavlas Martanová Zápočet 
12:40-16:15
12.1. Krizová intervence (část 1) 8:30-12:00 Mgr. M.Havlíčková
Krizová intervence (část 2) 12:45-16:15

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Poznámka 2

Do konce února 2015 zaslat emailem dr. Valentové: