Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 2. semestr 2014/15

Vzdělávací program pro učitele-metodiky prevence. Akreditace: č.j.: 17114/2012-25-376. Myslíkova 7, 1. patro, Praha 1. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
16.2. Žák s poruchou autistického spektra 8:30-12:00 dr. Šrahůlková
Vybraná témata z patopsychologie 12:40-16:00 dr. Duplinský
16.3. Reflexe stáží - seminář k portfoliu 8:30-12:00 dr. Martanová
Zátěžové situace ve třídě - skupinové formy práce s žáky 12:40-16:00
20.4. Šikana na škole a její řešení 8:30-12:00 doc. Jánošová
12:40-16:00
11.5 Legislativa v práci VP, školský zákon, diskuze k otázkám SMP i VP 8:30-12:00 dr. Slavíková
Kolegiální profesní podpora v ped. sboru 12:40-16:00 ing. Dušínská
15.6. Rizikové chování, spolupráce školy s policií ČR 8:30-13:00 Mgr.Šejvl
Projekty závěrečných prací, ukončení studia 13:30-16:00 dr. Martanová

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Informace