Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 2. semestr 2014/15

Vzdělávací program pro učitele-výchovné poradce. Akreditace: č.j.: 25730/2008-25-563. Myslíkova 7, 1. patro, Praha 1. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
23.2. SPU – část I. 8:30-12:00 Doc. Kucharská
SPU – část II. 12:40-16:00 Dr. Špačková
23.3. Kariérové poradenství II. 8:30-12:00 Dr. Chalupová
SPU – část III. 12:40-16:00 Doc. Kucharská Zápočet
20.4. Šikana na škole a její řešení 8:30-12:00
12:40-16:00
Doc. Jánošová
11.5. Legislativa v práci VP, školský zákon, diskuze k otázkám SMP i VP 8:30-12:00 Dr. Slavíková
Kolegiální profesní podpora v ped. sboru 12:40-16:00 Ing. Dušínská
15.6. Rizikové chování, spolupráce školy s policií ČR 8:30-13:00 Mgr.Šejvl
Projekty závěrečných prací, ukončení studia 13:45-16:00 Dr. L.Valentová

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Poznámka 2

Konkrétní dotazy zašlete do 4.5. e-mailem dr. Slavíkové: islavikova@centrum.cz nebo výchovné poradkyni

Informace