Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 1. semestr 2015/16

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:15 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
14.9. Koncepce studia školních poradců, etický kodex v práci VP, ŠPP 8:30-12:30 Dr. L. Valentová
Administrativa, zápis 13:30-15:00 Pí. I. Merellová
5.10. Rodina v poradenském procesu 8:30-12:00 Mgr. M. Gorčíková
Variabilita psychického vývoje (část 1.) 12:40-16:15 Prof. M. Vágnerová
2.11. Poradenský proces, diagnostika
Stáže v PPP - manuál a u kolegy VP,SMP
8:30-12:00 Dr. L. Valentová
Variabilita psychického vývoje (část 2.) 12:40-16:16 Prof. M. Vágnerová
7.12. Motivační problémy ve škole
Autodiagnostika v práci učitele (část 1.)
8:30-12:00 Doc. I. Pavelková
Škola jako integrace menšin 12:40-16:15 Dr. Z. Hadj Moussová
13.1. Bloková výuka:
Trénink v sociálních dovednostech (Říčany, hotel Pratol)
15:00-19:00 Garant:
Dr. V. Pavlas-Martanová
14.1. 8:45-19:00
15.1. 8:45-17:00
8.2. Motivační problémy ve škole
Autodiagnostika v práci učitele (část 2.)
8:30-12:30 Doc. I. Pavelková Z
Seminář ke stáži, analýza zpráv z PPP, zadání portfolia 13:10-16:15 Dr. L. Valentová Z,

Poznámka 1

Stáž v regionální PPP, zmapování aktivit PPP: klientela, dokumentace, formy intervence, osvěta, spolupráce se školami.
Stáž u kolegy VP nebo ŠMP na vámi vybrané škole v regionu.
Instrukce k praxi v PPP je k dispozici na webových stránkách.
Písemný záznam ze stáže – podklad k zápočtu.
Termín: listopad 2015 – leden 2016

Poznámka 2

Blokové soustředění - místo konání: Říčany, hotel Pratol
Ubytování hrazeno ze studijního poplatku (stravné a doprava v režii posluchačů). Časový harmonogram soustředění bude upřesněn.
Garant kurzu: PhDr.V. Martanová, PhD.