Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 2 semestr 2015/16

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
7.3. Vedení rozhovoru: model A-B-C (mikrosituace)
Neverbální komunikace (část 1.)
8:30-12:00 J. Duplinský
Komunikace mezi rodinou a školou 12:40-16:00 V. Masáková
4.4. Školní třída jako sociální skupina (část 1.) 8:30-12:00 L. Valentová
Rodina v poradenském procesu II. 12:40-16:00 M. Gorčíková
2.5. Školní třída- diagnostika (část 2.) 8:30-12:00 L. Valentová
Vedení rozhovoru – aktivní naslouchání (část 2.) 12:40-16:00 J. Duplinský
6.6. Případový seminář – dělená skupina 8:30-12:00 V. Martanová
externisté
Komunikační aktivity směřující k pochopení klienta
Zásahy poradce do rozhovoru (část 3.)
12:40-16:00 J. Duplinský
20.6. Seminář k dg. SORAD, vedení skupinového rozhovoru s žáky 8:30-12:00 L. Valentová
Vedení rozhovoru - prezentace rozhovorů, zdravá komunikace 12:40-16:00 J. Duplinský
12.9. Ohrožené děti, rizika zdravého vývoje
Syndrom CAN
8:30-13:00 H. Valentová
Ukončení 1. ročníku studia 13:40-15:00 L. Valentová

Poznámka 1

Diagnostika třídy podle SORADU, případně MCI – ročníková práce, písemné zpracování – zápočet; Odevzdání červen

Poznámka 2

Cvičení v technikách vedení poradenských rozhovorů - podle pokynů lektora. Studijní materiály k vedení rozhovorů: studijní opora, Sborník dobré praxe – viz webb

Poznámka 3

Pokyny k semináři viz web – vpsmp.cz

Poznámka 4

Ukončení 1. ROČNÍKU STUDIA, zápis do indexu, potvrzení o studiu ve školním roce 2016/17, kopie o zaplacení 2.ročníku - stejný účet i variabilní symbol jako při nástupu do 1. ročníku

Ročníková práce