Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2015/16

Vzdělávací program pro učitele - metodiky prevence.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 17114/2012-25-376

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:15 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
26.10. Primární prevence v podmínkách školy 8:30-12:00
12:40-16:15
Dr. V. Pavlas Martanová
16.11. Minimální preventivní programy
Evaluace MPP
8:30-12:00
12:40-16:15
Dr. V. Pavlas Martanová Z,
14.12. Problémové chování žáků ve škole, diagnostika, intervence 8:30-12:00
12:40-16:15
Dr. P.Presslerová
18.1. Krizová intervence 8:30-12:00
12:40-16:15
Dr. J. Procházková
22.1. Kazuistický seminář 8:30-12:00 Externí pracovník
Legislativa v práci VP, školský zákon, diskuze k otázkám SMP 13:30-16:15 Dr. I. Slavíková

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Poznámka 2

Konkrétní dotazy k legislativě a ke koncepci poradenských služeb zašlete do 12.1.2016 e-mailem dr. Valentové: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz

Poznámka 3

Příprava podkladů bude upřesněna na webových stránkách

Termíny