Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2015/16

Vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 17114/2012-25-376

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:15 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
12.10. Zdravotně znevýhodněný žák (část 1.) 8:30-12:00 Dr. V. Vitošková
Specifické poruchy učení (část 1.) 12:45-16:15 Doc. Kucharská
9.11. Specifické poruchy učení (část 2.) 8:30-12:00 Dr. K. Špačková
Práce s nadaným žákem (část 1.) 12:40-16:15 Doc. L. Hříbková
30.11. Kariérové poradenství (část 1.) 8:30-12:00 Dr. E. Chalupová
Práce s nadaným žákem (část 2.) 12:40-16:15 Doc. L. Hříbková
11.1. Specifické poruchy učení (část 3.) 8:30-12:00 Doc. Kucharská Z,
Zdravotně znevýhodněný žák (část 2.) 12:40-16:15 Dr. V. Vitošková
22.2. Individálně vzdělávací plán pro žáky SVP 8:30-13:00 Dr. K. Špačková
Legislativa v práci VP, školský zákon, diskuze k otázkám SMP 12:40-16:15 Dr. I. Slavíková

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Poznámka 2

Konkrétní dotazy k legislativě a ke koncepci poradenských služeb zašlete do 15.2.2016 e-mailem dr. Valentové: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz

Termíny