Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 4. semestr 2015/16

Vzdělávací program pro učitele - metodiky prevence.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 17114/2012-25-376

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
7.3. Stáž v diagnostickém zařízení
Agrese u dětí školního věku
9:30-15:00 Garant
P. Presslerová
Z
21.3. Metodika vedení třídnických hodin
Boys and Girls plus
Reflexe stáží - seminář k portfoliu
8:30-16:00 V. Pavlas Martanová
25.4. Žák s poruchou autistického spektra 8:30-12:00 K. Šrahůlková
Integrace žáka ve škole 12:40-16:00
16.5. Šikana na škole a její řešení 8:30-12:00
12:40-16:00
P. Jánošová
13.6. Rizikové chování, spolupráce školy s policií ČR 8:30-15:00 J. Šejvl
Projekty závěrečných prací, ukončení studia 15:00-16:00 L.Valentová

Poznámka 1

Program stáže, adresa pracoviště – viz webb
Zápočet za aktivní účast - udělí dr. L. Valentová (21.3.)

Informace