Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 4. semestr 2015/16

Vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 17114/2012-25-376

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
14.3. Škola jako místo integrace menšin 8:30-12:00 D. Bittnerová
Kariérové poradenství (část 2.) 12:40-16:00 E. Chalupová
11.4. Krizová intervence
Průběh krize, reakce, postupy při poskytování podpory
Legislativa
8:30-16:00 M. Havlíčková
16.5. Šikana ve škole a její řešení 8:30-12:00
12:40-16:00
P. Jánošová
13.6. Rizikové chování, spolupráce školy s policií ČR 8:30-15:00 J. Šejvl
Konzultace k ZP 15:00 Dohoda s lektory
27.6. Kolegiální profesní podpora 8:30-12:00 K. Dušinská
Projekty závěrečných prací, ukončení studia 12:40-15:00 L. Valentová

Informace