Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 1 semestr 2016/17

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:15 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
5.9. Koncepce studia školních poradců, etický kodex v práci VP, ŠPP 8:30-12:30 Dr. L. Valentová
Administrativa, zápis 13:30-15:00 pí. I. Merellová
3.10. Poradenský proces, dg. v práci poradců, Stáže v PPP - zadání 8:30-12:00 Dr. L. Valentová
Variabilita psychického vývoje (část 1) 12:40-16:15 Prof. M. Vágnerová
31.10. Variabilita psychického vývoje (část 2) 8:30-12:00 Prof. M. Vágnerová
Legislativa- vyhláška 27 12:40-16:15 externista
28.11. Motivační problémy ve škole
Autodiagnostika v práci učitele (část 1)
8:30-12:00 Doc. I. Pavelková
Rodina v poradenském procesu 12:40-16:15 Mgr. M. Gorčíková
19.12. Motivační problémy ve škole
Autodiagnostika v práci učitele (část 2)
8:30-12:00 Doc. I. Pavelková Zápočet
Škola jako integrace menšin 12:40-16:15 Dr. Z. Hadj Moussová
19.1. Bloková výuka:
Trénink v sociálních dovednostech
(Říčany, hotel Pratol)
15:00-19:00 Garant:
Dr. V. Pavlas-Martanová

Zápočet
20.1. 8:45-19:00
21.1. 8:45-17:00
27.2. Komunikace mezi školou a rodinou 8:30-12:00 Dr. I. Viktorová
Seminář ke stáži, analýza zpráv z PPP
zadání portfolia
12:45-16:15 Dr. L. Valentová Zápočet

Poznámka 1

Poznámka 2

Blokové soustředění - místo konání: Říčany, hotel Pratol
Ubytování hrazeno ze studijního poplatku (stravné a doprava v režii poradců).
Časový harmonogram soustředění bude upřesněn garantem kurzu: Dr. V. Martanová, PhD.