Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 2 semestr 2016/17

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:15 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
27.2. Komunikace mezi školou a rodinou 8:30-12:00 Dr. I. Viktorová
Seminář ke stáži, analýza zpráv z PPP, zadání portfolia 12:45-16:15 Dr. L. Valentová Zápočet
6.3. Školní třída (část 1.)
Vedení rozhovoru (část 1.)
8:30-12:00 Dr. L. Valentová
Neverbální komunikace, model A-B-C 12:40-16:10 Dr. J. Duplinský
27.3. Výuka pouze pro metodiky prevence:
Stáž v DÚ
9:00-15:00 Garant:
Dr. P. Presslerova
Zápočet
3.4. Školní třída (část 2) - diagnostika 8:30-12:00 Dr. L. Valentová
Vedení rozhovoru (část 2) - Aktivní naslouchání 12:40-16:15 Dr. J. Duplinský
15.5. Školní třída (část 3) - intervence 8:30-12:00 Dr. Valentová
Vedení rozhovoru (část 3) - zásahy poradce 12:40-16:10 Dr. J. Duplinský
5.6. Případový seminář 08:30-13:00 externisté
26.6. Seminář k diagnostice třídy 8:30-13:00 Dr. L. Valentová
Ukončení 1. ročníku studia
zápis do indexu
14:00 Dr. L. Valentová

Poznámka 1

Dělená skupina, 3-4 skupiny, rozdělení v 8:30

Poznámka 2

Odevzdání portfolia nejpozději při setkání v září 2017

Poznámka 3

STÁŽ V DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU – 27. 3. 2017