Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2016/17

Vzdělávací program pro učitele - metodiky prevence.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:10 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
10.10. Škola jako místo integrace menšin 8:30-12:00 Dr. D. Bittnerová
Přehled psychopatologie 12:40-16:10 Dr. J. Duplinský
7.11. Primární prevence v podmínkách školy 8:30-12:00
12:40-16:10
Dr. V. Pavlas-Martanová
5.12. Minimální preventivní programy
Evaluace MPP
8:30-12:00
12:40-16:10
Dr. V. Pavlas-Martanová
Zápočet
16.1. Krizová intervence 8:30-12:00
12:40-16:10
Dr. J. Procházková
6.2. Rizikové chování, spolupráce školy s policií
Diskuze k tématu
8:30-15:00
15:00-16:10
Mgr. J. Šejvl

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Poznámka 3

Spojená výuka s VP

Termíny