Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 2. semestr 2016/17

Vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:10 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
17.10. Specifické poruchy učení (část 1.) 8:30-12:00 Doc. A. Kucharská
Specifické poruchy učení (část 2.) 12:40-16:10 Dr. K. Špačková
14.11. Specifické poruchy učení (část 3.) 8:30-12:00 Dr. K. Špačková
Zápočet
Práce s nadaným žákem (část 1.) 12:40-16:10 Doc. L. Hříbková
12.12. Práce s nadaným žákem (část 2.) 8:30-12:00 Doc. L. Hříbková
Legislativa – vyhláška 27 12:40-16:10 Dr. J. Mrázková
16.1. Zdravotně znevýhodněný žák (část 1.) 8:30-12:00 Mgr. V. Vitošková
Podpůrná opatření 1. stupně (část 1.) 12:40-16:10 Dr. I. Slavíková
6.2. Rizikové chování, spolupráce školy s policií
Diskuze k tématu
8:30-15:00
15:00-16:10
Mgr. J. Šejvl
20.2. Zdravotně znevýhodněný žák (část 2.) 8:30-12:00 Mgr. V. Vitošková
Kariérové poradenství (část 1.) 12:40-16:10 Dr. E. Chalupová

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Poznámka 2

Spojená výuka se ŠMP

Termíny