Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 4. semestr 2016/17

Vzdělávací program pro učitele - metodiky prevence.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:10 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
27.2. Stáž v SVP (Praktický seminář pro metodiky prevence) 9:00-15:00 Dr. Kateřina Valentová Šišková
20.3 Skupinové formy práce se třídou 8:30-16:10 Dr. V. Martanová
27.3. náhradní stáž v DÚ s 1. ročníkem (JEN při neúčasti v 1. ročníku 2015/16) viz rozvrh 1. ročník Garant:
Dr. P. Presslerova
10.4. Problémové chování žáků
Agrese ve škole
8:30-12:00
12:40-16:10
Dr. P. Presslerová
22.5. Šikana na škole – dg. a intervence
Prevence šikany
8:30-16:10 Dr. P. Jánošová
12.6. Autistický žák ve škole, integrace, pedagogická podpora 8:30-13:00 Dr. K. Šrahůlková
Ukončení studia, administrativa 14:00 Dr. L. Valentová

Termíny

Poznámka 1

Zápočet za účast

Poznámka 2

Spojená výuka s VP

Poznámka 3

Praktický seminář pro metodiky prevence

Datum konání: 27. 2. 2017, čas: 9:00 – 15:00
Místo konání: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 51, Praha 9, Prosek (zasedací místnost) - přízemí
Odpovědná osoba: Mgr. Kateřina Šišková (tel. 604923099)
Lektoři: Mgr. Veronika Pánková (odborný vychovatel), PhDr. Karel Hrubý (speciální pedagog)

Program: