Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 4. semestr 2016/17

Vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce.
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:10 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
20.2. Zdravotně znevýhodněný žák (část 2.) 8:30-12:30 Mgr. V. Vitošková
Kazuistika, témata ZZP 13:15-16:10 Dr. L. Valentová
13.3. Kariérové poradenství 8:30-16:00 Dr. E. Chalupová
27.3. Autistický žák ve škole, integrace, pedagogická podpora 8:30-16:10 Dr. K. Šrahůlková
24.4. Žák v náročné životní situaci 8:30-12:00 Mgr. M. Havlíčková
Krizová intervence 12:40-16:10 Dr.J. Procházková
22.5. Šikana na škole – možnosti řešení, prevence šikany 8:30-16:10 Dr. P. Jánošová
19.6. Škola jako integrace menšin
Žák cizinec ve škole
8:30-13:00 Dr. D. Bittnerová
Ukončení studia 14:00 Dr. L. Valentová

Termíny