Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 1. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - Metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
11.9. Koncepce studia školních poradců, etický kodex v práci VP, ŠPP
Stáže v PPP - zadání
8:30-10:30 Dr. L. Valentová
Administrativa, zápis 10:30-14:00 pí. I. Merellová
2.10. Spolupráce školních poradců s psychologem, speciálním pedagogem, SVP 8:30-12:00 Dr. K. Šrahůlková
Variabilita psychického vývoje 12:40-16:00 Prof. M. Vágnerová
30.10. Primární prevence na škole 8:30-12:00 Dr. V. Pavlas- Martanová
12:40-15:30
27.11. Adiktologické služby, typy NL, identifikace NL u žáků - část 1. 8:30-12:00 Dr. J. Krejčí
12:40-16:00
8.1. Adiktologie část 2. 8:30-12:00 Dr. J. Krejčí
Legislativa, podpůrná opatření na škole 12:40-16:00 Dr. J.Novotná
23.1 Možný večerní příjezd. Diskuze ke ŠPP 19:00-20:00 Dr. L. Valentová
24.1 Bloková výuka:
Trénink v sociálních dovednostech
(Říčany, hotel Pratol)
8:45-21:00 Garant:
Dr. V. Pavlas-Martanová
25.1 8:45-14:00 Z

Poznámka 1

Stáž v regionální PPP, zmapování aktivit PPP: klientela, dokumentace, formy intervence, osvěta, spolupráce se školami;
Stáž u kolegy ŠMP na vámi vybrané škole v regionu; případně stáž v SVP
Instrukce k praxi v PPP je k dispozici na webových stránkách;
Písemný záznam ze stáže je podkladem k zápočtu, seminář ke stážím v LS
Termín individuální stáže : říjen 2017 – leden 2018

Poznámka 2

Blokové soustředění - místo konání: Říčany, hotel Pratol
Ubytování hrazeno ze studijního poplatku ( stravné a doprava v režii poradců). Časový harmonogram soustředění bude upřesněn garantem kurzu: Dr. V. Martanová, PhD.
BS bude uznáno pokud jste absolvovali obdobný kurz akreditovaný MŠMT, doručit kopii osvědčení – 27.11.