Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 1. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
11.9. Koncepce studia školních poradců, etický kodex v práci VP, ŠPP
Stáž v PPP a VP
8:30-10:30 Dr. L. Valentová M
006
Administrativa, zápis 10:30-14:00 pí. I. Merellová
2.10. Spolupráce školních poradců s psychologem, speciálním pedagogem, ŠPZ 8:30-12:00 Dr. K. Šrahůlková M
Variabilita psychického vývoje (část 1) 12:40-16:00 Prof. M. Vágnerová 006
23.10. Variabilita psychického vývoje (část 2) 8:30-12:00 Prof. M. Vágnerová M
Motivační problémy ve škole (část 1) 12:40-16:00 Doc. I. Pavelková 103
13.11. Motivační problémy ve škole
Autodiagnostika v práci učitele (část 2)
8:30-12:00 Doc. I. Pavelková M
Legislativa- vyhláška 27 12:40-16:00 Dr. J. Novotná 103
11.12. Žák v náročné životní situaci 8:40-12:00
12:40-15:30
Dr. M. Havlíčková M
103
25.1 Bloková výuka:
Trénink v sociálních dovednostech
(Říčany, hotel Pratol)
15:00-19:00 Garant:
Dr. V. Pavlas-Martanová
26.1 8:45-19:00
27.1 8:45-13:00 Z

Poznámka 1

Stáž v regionální PPP, zmapování aktivit PPP: klientela, dokumentace, formy intervence, osvěta, spolupráce se školami;
Stáž u kolegy VP na vámi vybrané škole v regionu;
Instrukce k praxi v PPP je k dispozici na webových stránkách školních poradců
Písemný záznam ze stáže bude analyzován na semináři v LS
Termín stáže : říjen 2017 – leden 2018

Poznámka 2

Blokové soustředění - místo konání: Říčany, hotel Pratol
Ubytování hrazeno ze studijního poplatku ( stravné a doprava v režii poradců). Časový harmonogram soustředění bude upřesněn garantem kurzu: Dr. V. Martanová, PhD.
BS bude uznáno pokud jste absolvovali obdobný kurz akreditovaný MŠMT, doručit kopii osvědčení – 27.11.