Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 2. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - Metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
26.2. Žák v náročné životní situaci 8:30-12:00 M. Havlíčková 103
12:40-16:00
26.3. Dětská psychopatologie – základní informace, projevy onemocnění,
pedagogické vedení žáků s danou poruchou
8:30-12:00 I. Křížová 103
12:40-16:00
23.4. Školní třída – diagnostika, intervence, Část 1., 2. 8:30-12:00 M. Titmanová 103
12:40-16:00
28.5. Školní třída – část 3. 8:30-12:00 M. Titmanová 103
Vedení rozhovoru část 1. 12:40-16:00 H. Valentová 306
25.6. Vedení rozhovoru část 2., 3. 8:30-12:00 H. Valentová 306
12:40-16:00 externista
17.9. Rodina ze sociologického pohledu, specifika poradenské práce s rodinou 8:30-13:00 M. Gorčíková 103
Administrativa, sem. práce k tématu školní třída 13:30-15:00 M. Titmanová

Poznámka 1

Seminární práce (SP) zadání

Poznámka 2

Zápočet za SP, organizace šk.roku 2018/19, rozvrhy na ZS