Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 2. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
19.2. Školní třída, část 1. - Analýza zpráv z PPP 8:30-12:00 L. Valentová
Vedení rozhovoru část 1. - neverbální komunikace, mikrosituace, zadání portfolia 12:40-16:00 J. Duplinský
19.3. Školní třída, část 2. diagnostika (zadání SP) 8:30-12:00 L. Valentová
Vedení rozhovoru část 2. 12:40-16:00 J. Duplinský
16.4. Spolupráce školy s policií ČR 8:30-12:00 A. Kolářová
Vedení rozhovoru část 3. 12:40-16:00 J. Duplinský
21.5. Práce se školní třídou, možnosti pedagogické intervence 8:30-12:00 V. Pavlas-Martanová
12:40-16:00
18.6. Rodina ze sociologického pohledu, specifika práce s rodinou 8:30-14:00 M. Gorčíková
SORAD– seminář, ukázky prací 14:00-16:00 L. Valentová
24.9. Případový seminář – kazuistické studie
Seminář k dg. třídy
8:30-12:00 V. Pavlas-Martanová
H. Valentová
Z
Administrativa – ukončení 1. ročníku 12:40-16:00 L. Valentová

Poznámka 1

Zápočet stáže v PPP

Poznámka 2

Odevzdání SP k dg. třídy