Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - Metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
16.10. Primární prevence v podmínkách školy 8:30-12:00 Dr. V. Pavlas- Martanová
12:30-15:45
20.11. Minimální preventivní programy 8:30-12:00 Dr. V. Pavlas-Martanová
Evaluace MPP 12:30-15:45 Z
18.12. Šikana na škole, možnosti řešení, prevence 8:30-12:00 Dr. P. Jánošová
12:30-15:45
22.1. Praktický seminář v diagnostickém zařízení VÚ a SVP, Klíčov 9:00-15:00 Garant
Mgr. K. Šišková
5.2. Škola jako místo integrace menšin 8:30-13:00 Dr. D. Bittnerová
Seminář k individuální stáži v regionálním zařízení (kluby, krizová centra, aj.); hodnocení portfolií 13:30-16:00 Dr. L.Valentová

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Poznámka 2

Adresa: Praha 9, Prosek, Čakovická 51
Program semináře bude upřesněn v říjnu 2017

Poznámka 3

Odevzdání portfolia 16.10. 2017

Termíny