Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
9.10. Specifické poruchy učení část 1. 8:30-12:00 Doc .A. Kucharská
Specifické poruchy učení část 2. 12:45-16:10 Dr. K. Špačková
6.11. Práce s nadaným žákem část 1. 8:30-12:00 Doc. L. Hříbková Z
Specifické poruchy učení část 3. 12:40-16:10 Dr. K. Špačková
4.12. Škola jako integrace menšin
Žák cizinec ve škole část 1.
8:30-12:00 Dr.D. Bittnerová
Podpůrná opatření, spolupráce se ŠPZ 12:40-16:10 Dr. I. Slavíková
Mgr. T. Štaubrová
15.1. Práce s nadaným žákem část 2. 8:30-12:00 Doc.L. Hříbková
Zdravotně znevýhodněný žák část 1. 12:40-16:00 Mgr. V. Vitošková
12.2. Zdravotně znevýhodněný žák část 2. 8:30-12:00 Mgr. V. Vitošková
Žák cizinec ve škole část 1.
Stereotypy ve škole a možnosti jejich oslabování
12:40-16:00 Doc. I. Smetáčková

Poznámka 1

Zápočet dle požadavků lektorky

Termíny