Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 4. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - Metodik prevence
Akreditace: č.j.: MŠMT - 15505/2015-1-589

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
5.2. Spolupráce školy s policií ČR, rizikové chování 8:30-15:00 J. Šejvl
Stáž VÚ, SVP - diskuze 15:00-16:00 L. Valentová
5.3. Žák s poruchou autistického spektra 8:30-12:00 K. Šrahůlková
Integrace žáka ve škole 12:30-15:45
30.4. Integrace menšin ve škole 8:30-12:00 D. Bittnerová
Kontakty školy s OSPODEM 12:30-15:45 A. Michalcová
4.6. Problémové chování žáků, agrese ve škole 8:30-15:00 P. Presslerová
Ukončení studia, projekty ZP 15:00-16:00 L.Valentová

Termíny