Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 4. semestr 2017/18

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
12.2. Spolupráce školy s policii ČR 8:30-15:00 J. Šejvl
Závěrečné práce, individuální konzultace 15:00-16:00 L. Valentová
12.3. Kariérové poradenství 8:30-12:00
12:40-16:00
E. Chalupová
9.4. Zdravotně znevýhodněný žák část 2. 8:30-12:00 V. Vitošková
Podpůrná opatření část 2. 12:40-16:00 I. Slavíková
T. Štaubrová
7.5. Šikana na škole, možnosti řešení, prevence 8:30-12:00
12:40-16:00
P. Jánošová
11.6. Žák s poruchou autistického spektra
Integrace žáka ve škole
8:30-14:00 K. Šrahůlková
Projekty ZP, ukončení studia 14:00-16:00 L. Valentová

Poznámka 1

Odevzdání projektu ZP (1-2 strany včetně literatury)

Termíny