Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 1. semestr 2018/19

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
10.9. Koncepce studia školních poradců, etický kodex v práci VP, ŠPP,
Stáže v PPP - zadání
9:00-11:30 L. Valentová M103
Administrativa, zápis 10:30-12:00 I. Merellová
8.10. Spolupráce školních poradců s psychologem, spec. pedagogem, ŠPZ 8:30-12:00 Dr. V. Masáková M103
Variabilita psychického vývoje (část 1) 12:40-16:00 Prof. M. Vágnerová
12.11. Variabilita psychického vývoje (část 2) 8:30-12:00 Prof. M. Vágnerová M103
Motivační problémy ve škole (část 1) 12:40-16:00 Doc. I. Pavelková
10.12. Žák v náročné životní situaci 8:30-12:00 Dr. M. Havlíčková M103
12:40-16:00
21.1. Motivační problémy ve škole
Autodiagnostika v práci učitele (část 2)
8:30-12:00 Doc. I. Pavelková M103
Legislativa- vyhláška 27 12:40-16:00 Mgr. J. Novotná
24.1. Bloková výuka
Trénink v sociálních dovednostech
15:30-19:00 Garant:
Dr. V. Pavlas-Martanová

25.1. 8:45-19:00
26.1. 8:45-13:00
25.2. Školní třída (část 1.) 8:30-12:00 Dr. L. Valentová
Vedení rozhovoru (část 1.) 12:40-16:00 Dr. H. Valentová

Poznámka 1

Stáž v regionální PPP, zmapování aktivit PPP: klientela, dokumentace, formy intervence, osvěta, spolupráce se školami. Stáž u kolegy VP na vámi vybrané škole v regionu. Instrukce k praxi v PPP je k dispozici na webových stránkách školních poradců. Písemný záznam ze stáže bude analyzován na semináři v LS.

Termín stáže : říjen 2018 – leden 2019

Poznámka 2

Blokové soustředění - místo konání Říčany, hotel Pratol

Ubytování hrazeno ze studijního poplatku (stravné a doprava v režii poradců).

Časový harmonogram soustředění bude upřesněn garantem kurzu: Dr. V. Martanová, PhD.

Z

Zápočet dle požadavku vyučujících