Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2018/19

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
24.9. Případový seminář 8:30-13:00 V. Pavlas-Martanová
H. Valentová
M103
Seminář k dg. třídy
Zápis 2. ročník studia
13:40-16:00 L. Valentová
15.10. Práce s nadaným žákem (část 1) 8:30-12:00 L. Hříbková M103
Žák cizinec ve škole (část 1) 12:40-16:00 D .Bittnerova
26.11. Zdravotně znevýhodněný žák část 2. 8:30-12:00 V. Vitošková M103
Práce s nadaným žákem (část 2) 12:40-16:00 L. Hříbková
7.1. Kariérové poradenství (část 1) 8:30-12:00 E. Chalupová M103
Zdravotně znevýhodněný žák (část 2) 12:40-16:00 V.Vitošková
4.2. Rizikové chování, spolupráce školy s policií ČR 8:30-15:00 J. Šejvl M103
Informace k závěrečným pracím 15:00-16:00 L. Valentová

Z

Zápočet dle požadavku vyučujících

Termíny