Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 1. semestr 2019/20

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
9.9. Zahájení studia, historie poradenství
Stáže v PPP - zadání
9:00-11:30 L. Valentová M006
Administrativa I. Merellová
30.9. Školní poradenské služby 8:30-12:00 J. Zapletalová M103
Variabilita psychického vývoje (část 1) 12:40-16:00 M. Vágnerová
4.11. Komunikace rodina - škola 9:00-14:00 I.Smetačková
I.Viktorová
25.11. Motivační problémy ve škole (část 1) 8:30-12:00 I. Pavelková M103
Variabilita psychického vývoje (část 2) 12:40-16:00 M. Vágnerová
6.1. Žák v náročné životní situaci 8:30-12:00 M. Havlíčková M103
Legislativa- vyhláška 27 12:40-16:00
23.1. Bloková výuka
Trénink v sociálních dovednostech
15:30-19:00 V. Pavlas-Martanová
Hana Valentová

24.1. 8:45-19:00
25.1. 8:45-13:00
17.2. Motivační problémy ve škole (část 1) 8:30-14:00 I.Pavelková
Analýza stáží v PPP 14:30-16:00 L.Valentová

Poznámka 1

Stáž v regionální PPP, zmapování aktivit PPP: klientela, dokumentace, formy intervence, osvěta, spolupráce se školami. Stáž u kolegy VP na vámi vybrané škole v regionu. Instrukce k praxi v PPP je k dispozici na webových stránkách školních poradců. Písemný záznam ze stáže bude analyzován na semináři v LS.

Termín stáže : říjen 2019 – leden 2020

Poznámka 2

Centrum CŽV, Spálená 10, Praha 1, společný odchod – 8:30 recepce v Myslíkové

Poznámka 3

Blokové soustředění - místo konání Říčany, hotel Pratol

Ubytování hrazeno ze studijního poplatku (stravné a doprava v režii poradců).

Časový harmonogram soustředění bude upřesněn garantem kurzu: Dr. V. Martanová, PhD.

Z

Zápočet dle požadavku vyučujících