Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2019/20

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
16.9. Případový seminář 8:30-13:00 V. Pavlas-Martanová
H. Valentová
SORAD, Administrativa 13:30-16:00 L. Valentová
14.10. Komunikace rodičů se školou 8:30-12:00 L. Pivoňková
12:40-15:30 Člověk v tísni o.p.s
11.11. Zdravotně znevýhodněný žák část 1. 8:30-12:00 V. Vitošková
SPU část 3. 12:40-16:00 K.Špačková
O.Kučerová
9.12. Zdravotně znevýhodněný žák část 2. 8:30-12:00 V.Vitošková
Práce s nadaným žákem část 1. 12:40-16:00 L. Hříbková
20.1. Práce s nadaným žákem 8:30-12:00 L. Hříbková
Specifika práce s rodinou část 2 12:40-16:00 M. Gorčíková
3.2. Rizikové chování, spolupráce školy s policií ČR 8:30-15:00 J. Šejvl
Informace k závěrečným pracím 15:00-16:00 L. Valentová

Z

Zápočet dle požadavku vyučujících

P

Odevzdání portfolia

Termíny