Specializační studium Školní poradenské služžby - 1. ročník, 2. semestr 2018/19

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:10 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
25.2. Školní třída, část 1. 8:30-12:00 L. Valentová
Analýza zpráv z PPP
Úvod do patopsychologie pro VP
12:40-16:10 J. Duplinský
18.3. Školní třída, část 2. diagnostika (zadání SP) 8:30-12:00 L. Valentová
Vedení rozhovoru část 1. 12:40-16:10 H.Valentová
15.4. Práce se školní třídou, možnosti pedagogické intervence 8:30-12:00 V. Pavlas Martanová
12:40-16:10
13.5. Rodina ze sociologického pohledu, specifika práce s rodinou 8:30-12:00 M. Gorčíková
Vedení rozhovoru část 2. 12:40-16:00 H.Valentová
10.6. Vedení rozhovoru, komunikace VP s rodiči 8:30-14:00 H. Valentová
Komunikace v pedagogickém sboru Část 3.,4. 14:00-16:10 Z
16.9. Případový seminář – kazuistické studie 8:30-13:00 V. Martanová
H. Valentová
Seminář k dg. třídy
Administrativa – ukončení 1. ročníku
13:30-16:10 L. Valentová Z

Poznámka 1

Zápočet stáže v PPP

Poznámka 2

Odevzdání SP k dg. třídy

Poznámka 3

Zadání portfolia, odevzdání portfolia říjen 2019

Poznámka 4

Zápočet dle požadavků lektora