Specializační studium Školní poradenské služžby - 2. ročník, 3. semestr 2018/19

Studijní program pro učitele - výchovné poradce
Akreditace: č.j.: MŠMT - 29580/2014-1-839

Myslíkova 7, Praha 1, 1. patro, č. 103. 1x za měsíc, vždy v pondělí v době 8:30 - 16:00 hod

Datum Obsah Doba Lektor Poznámka
4.2. Spolupráce školy s policií ČR 8:30-15:00 J. Šejvl
Závěrečné práce, individuální konzultace 15:00-16:00 L. Valentová
11.3. Kariérové poradenství 2 8:30-12:00 E. Chalupová
Školní psycholog v kontextu PO 12:40-16:00 I. Slavíková
1.4. Spolupráce školy s OSPODEM 8:30-12:00 A.Michalcová
SPU část 1. 12:40-16:00 K. Špačková
29.4. Šikana na škole, možnosti řešení, prevence 8:30-12:00
12:40-16:00
P. Jánošová
27.5. SPU část 2., 3. 8:30-12:00
12:40-16:00
K. Špačková Z
17.6. Ohrožené dětí a mládež (CAN) 8:30-13:00 J. Procházková
Projekty ZP, ukončení studia 13:30-16:00 L. Valentová

Poznámka 1

Zadání SP podle pokynů lektorky

Poznámka 2

Odevzdání projektu ZP (1-2 strany včetně literatury)

Termíny